bron-x-HR2

HR

Bron-X heeft alle expertise op het gebied van HR in huis. Onze HR-experts helpen bedrijven en organisaties op het vlak van algemene ondersteuning, advies, beleid en projecten.

HR ondersteuning

Bron-X biedt ondersteuning bij eenmalige vraagstukken of in vaste vorm als HR-adviseur. Eén van onze collega’s wordt dan uw vaste aanspreekpunt voor alle vragen op personeelsgebied. Dat kan variëren van praktische hulp bij bijvoorbeeld het opstellen van arbeidsvoorwaarden, wervingsadvies, een opleidingsplan, de gesprekscyclus, een introductieprogramma, tot het sparren over een HR-agenda op lange termijn.

HR advies

Werkgevers worden onder andere door een terugtrekkende overheid steeds vaker geconfronteerd met specialistische vragen waar zij geen of onvoldoende raad mee weten. Elke hulpvraag of uitdaging met betrekking tot een HR-thema kan bij Bron-X neergelegd worden, met een gedegen advies of een geschreven plan van aanpak vanuit een objectieve helicopterview als resultaat.

HR beleid

Wanneer een werkgever beleid moet ontwikkelen op thema’s als bijvoorbeeld HR-innovatie, Strategische Personeelsplanning, Duurzame Inzetbaarheid, Vitaliteit, Recruitment of Employer Branding bieden wij professionele ondersteuning. Onze collega’s zijn dankzij hun ruime ervaring en voortdurende scholing uitstekende sparringpartners voor managers en directies. Zij leveren een inhoudelijke bijdrage in het vormgeven van gedegen beleid.

HR projecten

Bedrijven kunnen niet meer heen om onderwerpen als Duurzame Inzetbaarheid, Mobiliteit en Vitaliteit. Vaak hebben zij hun handen vol aan de dagelijkse operatie, ook wel de “waan van de dag” genoemd. Capaciteitsproblemen of gebrek aan ervaring/kennis leiden vaak tot uitstel van dergelijke belangrijke projecten. Vanuit de expertise kan Bron-X optreden als regisseur, coördinator, uitvoerder of aanjager waardoor projecten daadwerkelijk gestart maar ook afgerond worden.

Werk- en mobiliteitscentra

Het daadwerkelijk verbinden van uiteenlopende HR-thema’s moet je soms weer centraal faciliteren om management te ontlasten. Te denken valt aan thema’s als in-, door- en uitstroom waar retentiebeleid en het nieuwe recruiten hand in hand moeten lopen middels een integrale aanpak van afdelingen HR, Finance, Marketing, Opleiding en externe partijen. Het Bron-X team heeft de kennis en ervaring in huis om hierin te ondersteunen vanuit uiteenlopende rollen.