VITALITEIT EN WERKGELUK

Vitaliteit en werkgeluk gaan hand in hand. Deze thema’s komen onder spanning te staan wanneer er sprake is van werkstress, hoge werkdruk en/of demotivatie.

Wij begeleiden mensen tijdens hun zoektocht naar de juiste keuzes zodat zij weer persoonlijk werkgeluk en vitaliteit ervaren. Hoe zorgen wij ervoor dat medewerkers in de juiste mindset komen zodat ze zelf verantwoordelijk worden voor deze belangrijke onderwerpen? Bron-X biedt verschillende vormen van begeleiding en coaching op dit gebied aan.

HR-Vitaliteitsbeleid

Meer en meer werkgevers onderkennen het belang van vitale medewerkers. Als onderdeel van duurzame inzetbaarheid, komt vitaliteit hoger op de agenda te staan. Bij het aangaan van een dergelijk containerbegrip blijkt het in de praktijk vaak lastig te zijn om uit te zoomen, maar ook om focus aan te brengen in de te nemen stappen in relatie tot de organisatiecultuur en -structuur. Vaak wordt vitaliteit met veel bevlogenheid aangekondigd vanuit HR en Directie maar verliest het kracht bij de start en de verdere implementatie. Bron-X maakt het graag behapbaar, toepasbaar en duurzaam. Wij geloven in de kracht van kennisdelen, ervaringen uitwisselen en best-practices volgen. Wij brengen HR-professionals samen, voegen hier alle ingrediënten aan toe zodat er een passend beleid per werkgever staat! Met zodanig veel inspiratie dat starten een vanzelfsprekendheid wordt en dat er ook naar de toekomst de juiste stappen worden gezet, passend bij de specifieke cultuur van de werkgever.

Workshop werk en privé in balans

We hebben het tegenwoordig druk. Ons werkzame leven en ons privéleven zijn helemaal niet meer zo gescheiden als het ooit was. En we willen (en moeten soms) ook van alles: leuk werk, onszelf blijven ontwikkelen, een bloeiend sociaal leven, gezond zijn en sporten, kinderen opvoeden en soms zijn we mantelzorger. Niet vreemd dat de balans tussen werk en privé soms verstoord is en een negatieve invloed kan hebben op de productiviteit, motivatie en werkgeluk.

Problemen met balans komen vaak voort uit gewoontepatronen in ons gedrag, en gewoonten zijn niet zo gemakkelijk te veranderen als tips doen geloven. Daarom is het zinvol om je inefficiënte gewoonten op te sporen en te werken naar meer efficiëntie. Dat vraagt inzicht, veerkracht en flexibiliteit. Tijd om orde in de chaos te scheppen in een laagdrempelige workshop over zelfmanagement.