Klachtenregeling

Klachtenregeling

1. Klachtenregeling Bron-X

1.1 De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de opdracht/cursus/workshop, te weten naar info@bron-x.nl.

De klacht wordt te allen tijden vertrouwelijk behandeld en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

1.2 Bron-X geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

1.3 Bron-X zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

1.4 Indien de klacht niet naar behoren wordt opgelost of als beide partijen niet tot een oplossing komen dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan De Geschillencommissie die dan als onafhankelijke derde partij zal optreden.

1.5 De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.